Velkommen til Garantigruppen.

Garantigruppen leverer garantier til boligutvikler, entreprenører, byggherre i henhold til bustadoppføringslova og Norsk Standard.